Rune Klan om Jesu liv

 

 

Glædelig

 

påske!

 

 

Muren omkring Danmark

 

Jeg tænker efteråret 2001 som et af de mørkeste tidspunkter i nyere politisk historie i Danmark. Dansk Folkeparti kom som bekendt til magten (måske hjulpet på vej af nine-eleven et par måneder tidligere). Det blev cementeret året efter, da der blev vedtaget en ny udlændingelov i folketinget, med virkning fra 1. juli 2002, som reelt satte en stor mur rundt omkring Danmark.

Her blev den forkætrede 24-års-regel cementeret, og er siden blevet symbol på udlændingepolitikken, formentlig fordi, den er så konkret (begge parter skal være fyldt 24 år, også selvom det er åbenlyst at ægteskabet ikke er indgået ved tvang).Forsørgerkravet kom også til at gælde for den danske statsborger. I dag må herboende dansker ikke at have modtaget bestemte typer af offentlig hjælp (fx. kontanthjælp) på noget tidspunkt i 3 år forud for ansøgningen (fra 2002 indtil maj 2010 var det kun 1 år. Et decideret indkomstdokumentationskrav (på to gange starthjælpen) fra 2002 blev fjernet i 2007)), og heller ingen offentlig hjælp til herboende dansker, sålænge den udenlandske ægtefælle kun har tidsbegrænset opholdstilladelse. Der blev indført et krav om, at herboende dansker skal stille en bankgaranti på 50.000 kr. (som indeksreguleres), og som 1. juli 2011 blev sat op til 100.000 kr. Sat ned igen til 50.000 kr. af S-R-SF regeringen fra 15. maj 2012. Bankgarantien sikrer, at den nytilkomne heller ikke kan få kontanthjælp.

Tilknytningskravet kom også til at gælde for danske statsborgere, og det hed først "større" tilknytning, siden "væsentlig større",og nu i dag er det (igen) "større tilknytning" til Danmark end til udlandet, der skal dokumenteres. I praksis betyder det som hovedregel mindst ét visumophold i Danmark. Men tilknytningskravet gælder ikke, hvis man har været dansk statsborger, eller boet legalt i landet, i mindst 26 år. For personer under 26 år, er det både praktisk og økonomisk meget svært at honorere tilknytningskravet. Og det er så meget desto sværere, når det for mange lande er meget svært overhovedet at få visum til Danmark, hvilket af indlysende grunde er forudsætningen for at kunne skabe en tilknytning til Danmark. 26 års reglen blev ophævet 18. maj 2017. DF stemte faktisk imod - sikkert fordi at ophævelse er begrundet i en dom, partiet er uenig i. Ikke desto mindre er ophævelsen en væsentlig stramning af loven, der gør, at mange udlandsdanskere ikke kan komme hjem med deres udenlandske ægtefælle.

Boligkravet (max. 2 personer pr. beboelsesrum, eller min. 20 m2 beboelsesrum pr person) fra år 2000 fortsatte, og gælder stadig.

Siden 1. juli 2002 er der altså blevet bygget flere sten på muren. Men med den nye S-R-SF regering, der blev en realitet 3. oktober 2011, blæser der nye vinde, hvilken vil sige, at pointsystemet, ansøgningsgebyrerne og indvandringsprøven er afskaffet fra den 15. maj 2012.

Til gengæld indføres en stopprøve, i form af en dansk prøve, som skal bestås 6-9 måneder efter ankomsten til Danmark, ellers er det ud igen.

Som noget nyt, i forbindelse med seneste stramning af den tidligere regering, kræves det også af den herboende dansker, hvis vedkommende ikke er dansk eller nordisk statsborger, og altså 'kun' har permanent opholdstilladelse, og ønsker at opnå familiesammenføring, at vedkommende opfylder betingelserne for den permanente opholdstilladelse efter de nye pointregler fra marts 2010 (ikke at forveksle med ovenstående regler for selve familiesammenføringen) for at være berettiget til familiesammenføring. Selve ordningen gælder stadig, men under lempeligere vilkår fra 1. juli 2012, i forlængelse af ændringerne af loven om permanent ophold, som er trådt i kraft 1. juli 2012, indført af S-R-SF regeringen.

Alt dette betyder, at der er skabt, og stadig skabes, mange kærlighedsflygtninge, der enten har bosat sig typisk i Sverige eller Nordtyskland. Danske statsborgere, der har været nødt til at forlade deres fædreland, da de ikke har lov til at bo i Danmark med deres familie.

Danske statsborgere har med andre ord ikke ret til at bo sammen med deres ægtefælle/partner i Danmark uanset dennes nationalitet.

Det skal bemærkes, at ovenstående kun handler om betingelserne for den tidsbegrænsede/midlertidige opholdstilladelse.

Reglerne for den tidsubegrænsede/permanente opholdstilladelse har også ændret sig siden 2002.

Jeg har det på samme måde, som da jeg i sin tid gjorde mig tanker omkring Berlinmuren.

 

Jeg er usikker på, om muren omkring Danmark vil falde i min levetid.