Rune Klan om Jesu liv

 

 

Glædelig

 

påske!

 

 

Pointsystemet for opnåelse af permanent opholdstilladelse

 

Loven fik en tand mere marts 2010, hvor et pointsystem blev indført. 75 point blev givet for 'integrationseksamen', hvor erhvervsarbejdet skulle placeres lige inden ansøgningen. 15 point for "medborgersind" (1 års foreningsarbejde eller en medborgerskabprøve), endvidere - 10 point - for enten mere arbejde eller en uddannelse.

 

Det havde i øvrigt også den konsekvens, at en person på deltidsarbejde aldrig kunne få permanent ophold, da man jo ikke vil kunne opfylde beskæftigelseskravet. Man kan ikke dokumentere 2 1/2 års fuldtidsarbejde på 3 år, hvis man arbejder deltid! Den sidstnævnte stramning blev i øvrigt vedtaget med tilbagevirkende kraft, så dem, der ikke blev ramt af loven i 2006 (hvor ankomsttidspunktet i DK var skillelinjen), blev fanget i anden omgang, da det her er ansøgningstidspunktet for den permanente opholdstilladelse, der var afgørende for hvem, der blev ramt.

 

Pointsystemet blev ophævet 1. juli 2012 af S-R-SF regeringen.

 

Venstre-regeringen vedtog med Socialdemokratiet den 26. januar 2016 at genindføre et slags pointsystem. Således skal man opfylde to ud af fire punkter:

1. Medborgerskabprøve eller aktiv medborgerskab (1 års foreningsarbejde)

2. Fuldtidsbeskræftigelse i 4 af de sidste 4 1/2 år.

3: Have haft en gennemsnitligt skattepligtig indkomst på 270.000 om året de sidste to år.

4: Dansk på niveau 3 (normalt for folk med minimum en mellemlang uddannelse)

 

Det skal ogsås nævnes, at hvis man opfylder alle fire punkter, så nedsættes opholdskravet til 4 år.

 

Loven gælder med tilbagevirkende kraft, da den også gælder dem, der er kommet til Danmark.

 

Skrub-hjem-checken

Skulle man have fået adgang til at leve indenfor murene, blev der marts 2010 vedtaget en repatrieringspakke, der skal lokke nydanskere, der har boet i Danmark i 5 år, til at forlade landet for stedse, ved simpelthen at betale dem kr. 100.000 for reelt at opgive opholdstilladelsen. Beløbet betales efter et års ophold i hjemlandet, når opholdstilladelsen på det tidspunkt, efter gældende regler, annuleres. Beløbet er også blevet kaldt for en skrub-hjem-check (de implicerede i aftalen undgår selvfølgelig udtrykket). Kan det siges meget tydeligere?

Endvidere har jobcentrene pligt til at fortælle en nydansker, der søger om hjælpe til at få arbejde, om mulighed for tage tilbage til hjemlandet i stedet for. Med den nye S-SF-R regerings tiltrædelse 3. oktober 2011 er denne pligt afskaffet fra 1. juli 2012, således af beskæftigelsesindsatsen ikke bliver blandet sammen med muligheden for repatriering/frivillig hjemsendelse.

Jeg har det på samme måde, som da jeg i sin tid gjorde mig tanker omkring Berlinmuren.

Jeg er usikker på, om muren omkring Danmark vil falde i min levetid.