Livets naturlige dilemmaer

Dilemmaer eller forskellige valgmuligheder, det afhængiger ofte af øjenene der ser, hvordan en problemstilling, eller forskellige synspunkter og holdninger opfattes, og kan forenes eller ikke.

"Gråzoner er ikke lette at komme omkring. Sort og hvidt er attraktivt, fordi de er enkle og absolutte. De fremstår klare og afgjorte. Derfor vil vi ofte gå efter at svare ja eller nej, selv om "begge dele" eller "måske" er tættere på sandheden. Nogle mennesker vil vælge et kategorisk ja eller nej, simpelthen fordi de tror, at det virker stærkt. Men hvis vi gør det til en vane at betragte begge - eller adskillige - sider af et spørgsmål, som Mandela gjorde, at have både godt og dårligt i tankerne, kan vi se løsninger, som ellers ikke ville have vist sig for os. Denne måde at tænke på er krævende. Selv hvis vi forbliver tro mod vores synspunkt, kræver det af os, at vi kan leve os ind i de mennesker, som vi er uenige med. Det kræver viljestyrker, og det kræver empati og fantasi. Men udbyttet er, som vi kan se i Mandelas tilfælde, noget, som med rimelighed kan kaldes for visdom" (s. 178f.).