Den lige vej af Kim Larsen


       


Krist stod op af døde


en påskemorgenrøde

24-års reglen


Ved lov blev det i 2000 indført, at personer, der var fyldt 18, men ikke 25 år, ikke længere havde retskrav på familiesammenføring.

 

Der var dog tale om en vurderingssag mht. hvorvidt der var tale om tvangsægteskab el. lign.

 

Teknisk set var 24-års reglen 'afskaffet' mellem 1. juli 2011 og indtil 15. maj 2012, dvs. da poinssystemet eksisterede. Dels skulle man have nok point, selvom man var fyldt 24 år, dels kunne man være heldig at have skrabet nok point sammen, selvom man var under 24 år. Jeg foretrækker dog at sige, at 24-års reglen i denne periode havde en anden karakter.

 

Det var i øvrigt i 1992 at en 18-årsregel, et forsørgerkrav, og krav om fem års ophold i Danmark for at få sammenføring blev vedtaget - de første 'stramninger'. Førstnævnte sikrede i 1992, at man ikke kunne komme til Danmark i et børneægteskab. Begge parter skulle være 18 år.


Til eftertanke:

Indtil 1922 skulle danske mænd og kvinder under 25 år have deres forældres/værgers samtykke for at kunne blive gift.


Fra 1922 til 1969 skulle mænd indtil de fyldte 21 og kvinder indtil de fyldte 18 have samtykke fra forældre/værger. I 1969 blev aldersgrænsen for mænd sat ned til 20, og først i 1976 blev den 18 for begge køn. Tyskland havde fra 1896 indtil 1974 krav om forældresamtykke for mænd og kvinder under 21.

Forsørgerkravet


Forsørgerkravet har siden begyndelsen af 1992 haft forskellige udformninger.

 

I 1996 skal man bla ikke længere kunne dokumentere to gange bistandshjælpen som indtægt.

 

I 1998 forsøger man i øvrigt at indføre en 'integrationsydelse', som er lavere end kontanthjælpen. Det opgives dog, da den viser sig at være i strid med internationale konventioner.

 

Forsørgerkravet har indtil 2002 ikke været gældende for danske statsborgere.

 

Som bekendt genindførte VKO ideén om en lavere ydelse i 2002 - nu kaldet starthjælp (halv kontanthjælp) - til nytilkomne. Her har de internationale konventioner ikke givet hovedpine.

S-R-SF regeringen, der tiltrådte 3. oktober 2011, har igen afskaffet denne starthjælp fra 1. januar 2012, således at diskriminationen igen ophørte.


Venstre-regeringen, som tiltrådte 28. juni 2015, gennemførte starthjælpen igen - nu igen kaldet integrationsydelse - fra 1. september 2015.