Den lige vej af Kim Larsen


       


Krist stod op af døde


en påskemorgenrøde

Integrationskrav og

28/26-års reglen


Det nye integrationskrav, gældende fra 1. juli 2018, betyder, at ægtefællesammenføring normalt kun kan gives, hvis ægtefællerne eller samleverne samlet set opfylder fire ud af seks krav, hvoraf kravet om bestået prøve i Dansk 3 er ufravigeligt.


Herboende omfatter tillige udlandsdanskere, som vender tilbage til Danmark.


Se de nye krav her:


1. Herboendes sprogkundskaber:

Bestået prøve i Dansk 3 eller tilsvarende (ufravigeligt krav)


2. Herboendes erhvervserfaring:

Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst fem år i Danmark.


3. Herboendes uddannelse:

Uddannelse i mindst seks år, heraf mindst et års uddannelse ud over grundskolen, i Danmark.


Uddannelse ud over grundskolen omfatter et års fuldtidsuddannelse på en kompetencegivende uddannelse. 10 klasse eller efterskoleophold kan ikke indgå i opgørelse af uddannelse ud over grundskolen.


4. Ansøgers (udlændingen) sprogkundskaber:

Engelskkundskaber på B1-niveau eller bestået Prøve i Dansk 1. For så vidt angår engelskkundskaberne, skal ansøger vedlægge et prøvebevis fra en anerkendt sprogudbyder.


5. Ansøgers (udlændingen) erhvervserfaring:

Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst tre ud af de seneste fem år.


6. Ansøgers (udlændingen) uddannelse:

Bestået uddannelsesforløb af mindst et års varighed på en uddannelse, der mindst er på niveau med en videregående uddannelse her i landet eller kan sidestilles med en dansk erhvervsuddannelse.
Den  tidligere 28/26-års regel:


I 2004 blev en 28-års regel indført, da mange udlandsdanskere - pga. det dengang nye tilknytningskrav - pludselig ikke kunne rejse tilbage til Danmark med deres udenlandske ægtefælle!

 

Den blev sat ned 15. maj 2012 af den nye S-SF-R regering, hvor den blev sat ned til en 26-års regel.


Reglen blev ophævet 18. maj 2017.

Pointsystemet


Fra 1. juli 2011 og indtil 15. maj 2012 eksisterede også et pointsystem.

 

Det betød, at personer under 24 år skulle samle 120 point, og personer over 24 år, skulle samle 60 point. For at få point skulle man dokumentere relevante sprogkundskaber, erhvervserfaring og uddannelse.

 

Dette pointsystem blev afskaffet 15. maj 2012 af den nye S-R-SF regering.