Abraham...


"Abraham er det første individ i verdenshistorien i den forstand at hans historie er den første historie vi kender om et menneske; en helstøbt og kompleks personlighed som hverken var gud eller halvgud. Indtil israelitterne begyndte at fortælle historien om Abraham, fandtes der ikke fortællinger om individer; om enkeltmennesker. Der fandtes ikke fortællinger om almindelige mennesker der handlede selvstændigt og brød med flokken og flok-tænkningen."

 

Fra Lene Andersens "Baade-Og. Tirsdag", s. 382 (skrevet under pseudonymet Jesper Knallhatt)

Moseloven...


Moseloven består af alle tænkelige regler og love. Lige fra moralpåbud, spiseforskrifter, offerregler, og principper, der har mere karakter af retsprincipper.

 

"For eksempel stammer fem af vores helt fundamentale retsprincipper fra Moseloven - det er i hvert fald dér vi første gang finder dem udtrykt eksplicit: at alle er lige for loven; at domstolene skal være uvildige; at straffen udelukkende må følge forbryderen og ikke, for eksempel, medlemmer af hans familie; at der skal skelnes mellem forsætlige og uforsætlige handlinger; og endelig at straffen skal stå mål med forbrydelsen; den må ikke være værre"

 

Fra Lene Andersens "Baade-Og. Tirsdag", s. 405 (skrevet under pseudonymet Jesper Knallhatt)