Liv, levned og CV


Jeg er født i Bukoba, Tanzania, i 1972, af danske forældre. Opvokset i Askov nær ved Vejen, og har boet det meste af mit liv i Aarhus. Jeg er præst, har tidligere arbejdet en del med kommunikation og formidling i det private erhvervsliv, hvor jeg har talt med meget forskellige mennesker, og i mit frivillige arbejde blandt andet arbejdet med opgaver indenfor sjælesorg og samtale, samt koordineringsopgaver.

 

 

Uddannelse:


2023: Efteruddannelse i Den Salvede i GT og NT


2021: Efteruddannele i kirkeårsfortællingen


2020: Efteruddannelse i økoteologi


2020: Mediekursus for præster


2016: Personregistrering for præster


Gennemførte kurset 4.-6. oktober i Odense.

 

2015-18 : Præsternes obligatoriske efteruddannelse.


Gennemført.


2013: Ordineret til præst i Viborg Domkirke

 

Gennemførte bispeeksamen hos biskop Karsten Nissen 21. maj 2013, blev ordineret i Viborg Domkirke dagen efter, fik ansættelsesbrev 27. maj, og fik biskoppens kollats oplæst under mine indsættelser i Thorning-Grathe (ved friluftsgudstjeneste i Thorning) og i Vium Kirke 2. juni.


2008: Præsteuddannet: Pastoralseminariet, Aarhus                   

Praktikophold ved Markus Kirken, Aarhus. Her har jeg blandt andet undervist konfirmander, været med til at arrangere gudstjenester, og naturligvis holdt prædikener.


1999-2006: Cand.theol.: Aarhus Universitet

 

Specialet handlede om Søren Kierkegaards ”Enten-Eller” sammenlignet med Peter Seebergs tidlige prosa.


1991-1994: Civiløkonom: Handelshøjskolen, Aarhus


1988-1991: Handelsstudent: Vejen Erhvervsskole, Vejen

 

 

Frivilligt og kirkeligt arbejde:


2021- : Sognepræst i Samsø pastorat


Fra november.


2018-2021: Sognepræst i Trige-Ølsted-Spørring (50%)


Fra 15. november. Til og med oktober 2021.


2016- 2021: Sognepræst i Ebeltoft-Dråby-Handrup (50%)


Fra 15. juni. Til og med oktober 2021.


2018-2022: Medlem af Diakonhøjskolens bestyrelse.


Udpeget af byrådet.


2020-2023: Medlem af Skatteankenævnet, Århus


Udpeget af byrådet


2016-18: Sognepræst i Ålsø-Hoed-Vejlby-Homå (30%) pastorat


Fra 15. juni. Afsluttet 30. oktober.


2015-2016 : Sognepræst i Søndre pastorat (Sortebrødre Kirke, Viborg)


Vikarpræst på deltid i to måneder. Fra 1. november.

Fuldtid fra 1. januar til og med marts.


2015: Sognepræst i Vestfjends pastorat


Vikarpræst på deltid i tre måneder. Fra 1. oktober.


2015: Sognepræst i Gjellerup pastorat


Vikarpræst i to måneder. Fra 27. juli.


2015: Sognepræst i Thorning-Grathe-Vium pastorat


Fra 1. januar. Kirkebogsførende konstitueret sognepræst med ansvar for konfirmandundervisning og kirkeblad. Med begravelsesmyndighed. Afsluttet 30. juni.


2014: Sognepræst i Herning pastorat


Indsat som vikarpræst i Herning Kirke 6. juli. Afsluttet 31. december 2014.

 

2013-2014 : Sognepræst i Thorning-Grathe-Vium pastorat

 

Indsat som hjælpepræst i pastoratet 2. juni. Både faste opgaver, medhjælp, og aflastning/akuthjælp ved travlhed og afløsning i ferier. Afsluttet 31. maj 2014. Med en afstikker til Vium Kirke, Skt. Hans 2014.


2012-2013: Frivillig i Sct. Nicolai Tjenesten, Kirkens Korshær

 

Tlf. samtaletjeneste på folkekirkeligt grundlag.

 

2012-2013 : Skolebestyrelsesmedl.: Møllevangsskolen, Aarhus


Tiltrådte bestyrelsen marts måned.

 

2011-2013: Tilknyttet fængselsbesøgstjenesten, Røde Kors

 

Aktiv besøgsven i arrest.

 

2009-2013 : Indsamlingsleder: Folkekirkens Nødhjælp, Trige

 

Ansvaret for at synliggøre den årlige sogneindsamling i lokalområdet. Kontakt til lokalpresse/kirkeblad, hvervning af indsamlere og afvikling og koordinering af indsamlingen i Trige Sogn, samt opfølgning. Herunder workshops i organisationens værdigrundlag.


2009: Frivillig valgtilforordnet: Valgsted i Brabrand


Ved EP-valget og folkeafstemningen om tronfølgerloven 7. juni. Modtagelse af vælgere, opsyn og stemmeoptælling.


1991-1994: Bestyrelsesmedlem: Ejerforening i Aarhus


Blev ansvarlig for oprettelsen af ejerforeningen.

 

 

Øvrig erhvervsarbejde

 

2010-2012 : Projektkonsulent: JS Danmark, Aabyhøj

 

Ansvarlig for den første kontakt til nye samarbejdspartnere, og planlægning af møder med dem. Deltagelse i en masse kurser og workshops i kommunikation, formidling, retorik, stemmeføring, mv. Præsentationsprojekter for både provstier og stifter.


2009-2010: Projektkonsulent: Nord Advertising, Viby J.

 

Medansvarlig for at starte nye projekter til både nye og eksisterende samarbejdspartnere, og planlægning af møder med samme. Desuden medansvarlig for udvikling af nye måder at kommunikere på, samt sparring omkring ideer og langsigtede mål. Har blandt andet startet projekter for forskellige handicapforeninger.


2005-2006: Centerleder: Mediebureau i Aarhus


Jævnlig stedfortræder for den daglige leder. Her var min opgave at få nye medarbejdere til at føle sig godt tilpas, og i øvrigt været behjælpelig med opmuntring, råd og vejledning.

 

2000-2009: Diverse studie- og småjobs, Aarhus

 

Bl.a. for Danmarks Naturfredningsforening, Amnesty International, og bogklubben Fortællinger fra Biblen. Kommunikation været en væsentlig del af arbejdet.                                             Udbytte: Sans for at tale med mange forskellige mennesker, indlevelsesevne, god til at lytte.


1992-1996: Lagerarbejder/varemodtager: FDB og DS


Til 1994 som sommerafløser hos FDB i Vejen. Fra apr/95 fuldtid hos Dansk Supermarked.

 

 


Andre aktiviteter:

 

2019: Medejer af Paradisets Engle A/S, som udlejer lokaler til biografen Øst For Paradis, Århus. 


2015: Frivillig i valgkampagnegruppen for mit partis spidskandidat, som også blev valgt ind. Til folketingsvalget juni 2015.


2013: Indsendte et grafisk værk, en trilogi online, til Charlottenborgs Forårsudstilling. Den blev dog afvist.

 

2013- : Lancerede soerenkierkegaard.dk med mit manuskript "Lidenskaben og valget som det skabende" i januar. Også optaget på festsiden for Kierkegaard, Kierkegaard2013.dk

 

2012- : Lancerede poeterne.dk i august, med mine udgivelser.

 

2010-2014: Medlem af Grundtvigsk Forum

 

2010-2012: Blogger i Kristeligt Dagblads blogunivers, eftertanke.dk

 

2009-2010: Aktiv debattør om politik og religion/kristendom på Kristeligt Dagblads onlinedebatforum.

 

2008- : Forfatter

Debut med novellesamlingen Ikke anden nåde på Forlaget BoD.

 

2008- : Facebook

Aktiv siden juni 2008. Tjek Facebook.

 

2007- : Netmissionær ved kaerligheden.dk

Siden gik i luften 15. oktober 2007. Størstedelen af teksterne stammer fra mit private notat "Bibelen brugt og misbrugt", som jeg skrev 2003/04. Både vedligeholdelse og nye tekster om aktuelle emner i kristent lys, herunder prædikener.

 

2006- : Debut på fyldepennen.dk

Det bedste fra mit bagkatalog som forfatter in spe.

 

2004- : Lægmandsrådgiver på Ægteskab Uden Grænsers chat-forum. Især omkring visum og familiesammenføring.

 

2000/2001: Frivillig omdeler af valgmateriale for mit daværende parti. Til folkeafstemningen om ømu'en september 2000 og folketingsvalget november 2001.

 

1999: Indsendte kunstvideoen "En eksistensmeddelelse" til Charlottenborgs Forårsudstilling. Den blev dog afvist.

 

 

Kurser/højskoleophold:


2012 (nov-dec): Kursist ved FutureCompany, Århus

 

Undervisning i Adobe-programmerne Illustrator, Photoshop, InDesign og hjemmesideprogrammet DreamWeaver.

 

1998 (sep-okt): Ophold på Testrup Højskole


Fag: Kristendom & kultur, filmkundskab, musikforståelse, billedmedier, skrivelinie.


1997 (aug-dec): Elev på Skriveskolen, Århus


En daghøjskolelinie under Byhøjskolen. Undervisning i kunsten at digte, skrive prosa, lave hørespil, mv.


1997 (jan-apr): Ophold på Krogerup Højskole

 

Fag: Retorik, sociologi, journalistik, skriveværksted. Medansvarlig for skoleavisen.

 

1996 (juni): Sommerophold på Vallekilde Højskole

Skriveværksted, filosofi, psykologi.

 

1994- : Folkeuniversitetet i Aarhus


Forelæsningsrækker i antropologi, sociologi, sprogenes oprindelse, den danske tidsånd, USA, dansk litteratur, Kierkegaard, filosofi, analytisk psykologi, skriveværksted.

 

 

Rejser:


2003: Rygsæksrejsende i Østafrika


Rundrejse i Tanzania, Kenya og Uganda fra midt i juni til sidst i august.


1995: Rygsæksrejsende i Tanzania


Rundrejse fra midt i februar til midt i marts. Besøgte blandt andet mit fødested Bukoba District ved Lake Victoria. Efter min fødsel boede jeg her med mine forældre i et halvt år.


1994: Rygsæksrejsende i Australien

 

Rundrejse især i den østlige del fra midt i november til midt i december.

 

 

Privat og fritid

 

Jeg bruger megen tid på at læse bøger, både fag- og skønlitteratur, skrive debatindlæg (især på nettet) og prosa, se gode film, gerne i biografen (alt fra Trier til Bier), og høre musik - lige fra Mew til TV2 og anden popmusik. Jeg følger en del med i nyhederne, især når det gælder samfundsspørgsmål og politik. Skal jeg nævne tre danske personligheder, jeg ofte orienterer mig efter, må det være Grundtvig, K.E. Løgstrup og Johannes Møllehave.

Jeg er gift med Tanja, og vi har tilsammen seks børn.

Jeg gennemførte min første halvmaraton 4. maj 2013.