Kærlighedens Højsang

 

Det Nye Testamente, 1. Kor, kap. 13:


 

Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde. Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet.

 

Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.

 

Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå; tungetale, den skal forstumme; og kundskab, den skal forgå.For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis, men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud.

 

Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.

 

Anne Linnets version

 


STØRST AF ALT ER KÆRLIGHED

Tekst og musik: Anne Linnet

Inspireret af Paulus' Første Brev til Korintherne kapitel 13


Kender jeg alverdens hem’ligheder

Ser mer’ end øjet ser

Så er jeg stadig Ingen

Hvis ikke du er her

Kan intet eksister’ og gro


Ejer jeg alverdens diamanter

Men har jeg ikke dig

Så gavner det mig intet

At vide jeg er mig

I tomhed er der ikke ro


Størst af alt er kærlighed

Den tåler alt og varer ved

Og døden selv må leve med

At størst af alt er kærlighed


Du vækker mine sanser, lyser op

I alle mine dag’

Og tænder ord der brænder

De ord jeg har tilbag’

Som evigt og uendelig


Størst af alt er kærlighed

Den tåler alt og varer ved

Og døden selv må leve med

At størst af alt er kærlighed


Døden selv er ubetydelig

Og har slet ingen magt

For det er bare livet

Der stille skifter dragt

Det’ bare en forvandling


Størst af alt er kærlighed

Den tåler alt og varer ved

Og døden selv må leve med

At størst af alt er kærlighed