Morgensang: Opgaven og gaven

Morgensangsgudstjeneste i Langør Kirke, 2. august 2022.Vi sang fire salmer, og to af dem kommenterede jeg.Kort om næste salme, "Menneske din egen magt".

 

Overskriften på de salmer, jeg har valgt til i dag, kunne være ”Opgaven og gaven”

 

Den næste salme lærte jeg at kende, da jeg for mange år siden deltog i et arrangement, Folkekirkens Nødhjælp lavede for indsamlingsledere. Og sikkert af det grund opfatter jeg salmen som meget aktivistisk.

Nåden fylder meget lidt i salmen, og derfor kan salmen godt være noget af en mundfuld, hvis man sidder i kirken og ikke synes, man kan noget, og bare har behov for tilgivelse og syndsforladelse.

 

Faktisk har jeg lavet en ny tekst til melodien, hvor jeg har vendt forholdet rundt, så nåden fylder mere. Men den må I vente med – nok engang i oktober, når vi nærmer os reformationsdagen.

 

På den anden side er det også på sin plads, at vi har enkelte salmer, som ”Menneske din egen magt”, der lægger så megen vægt på opgaven, som denne salme gør. For der er jo kun os til at gøre en forskel overfor vore medmennesker.

 

Lad os synge den.


 

Kort om næste salme, "Nåden er din dagligdag".

 

De gange, jeg vælger at bruge Lars Busk Sørensens ”Menneske din egen magt”, føler jeg mig næsten forpligtet på også at vælge en salme, hvor nåden fylder det meste. Og her er det helt oplagt med Johannes Møllehaves perle af en salme, ”Nåden er din dagligdag”. Denne salmetekst viser på det fineste, at nåden i virkeligheden er det hele. Det er nåden, der fører os igennem livet, det er nåden, der holder hånden over os, eller griber os, når vi burde falde med et brag. Tro og håb og kærlighed, får vi kun af nåde.