Grøn nadversalme

På kloden, som vi deler

 

På kloden, som vi deler

Med blomster, fuglesang

Her søger vi at tjene

Med liv og kirkegang

Alt levende, Han skabte

Det er vor fælles sag

Gud sagde, ”Tag nu ansvar”

Ja, både nat og dag.

 

Og prøver vi at elske

Som Ham fra Nazareth

Og mærker vi en byrde

Som næsten gør os træt

Så fyldes vi i kirken

Med både vin og brød

Her bydes vi at elske

Guds Ord med håb og glød

 

Med nåden kan vi leve

På trods af det vi ser

En hel planet i smerte

Med mennesker og træer

Vi fyldes af en hverdag

Med nærvær og med savn

Vi prøver her at elske

Og falder i Din favn

 

 

Tekst: Juma Nellemann Kruse 2018, 2019, 2020, 2021

Musik: Werner Knudsens melodi til Niels Johansens ”Når jord og himmel mødes”, 2015

 

 

 

 

 

Adventssalme

Med livet synger vi

 

Med livet synger vi i kor

Gud skabte denne grønne jord

Og sendte Jesus Kristus

Det første lys gør dagen stor

”I dag” var Herrens Advents-ord            Luk. 4, 21

Der tændte vore hjerter

 

Ved Advent er vor’ hjerter spændt

Og sorgerne er næsten gemt

I lovsang til vor frelser

Det andet lys nu tændes som

En nådig tro på Jesu dom

Når Herrens rige kommer

 

Vi peger hen mod Jesu favn

En profeti med helligt navn                    Es. 7,14

Med al forladt fra Kristus

Det tredje lys er helt bevidst

Et vidnesbyrd om Jesus Krist

Som får os til at længes

 

Det fjerde lys er kærlighed

Til julehåb om Herrens fred

Og sange fuld af glæde

Vi beder nu i lysets skær

I nat er guddoms-stjernen nær

Nu fødes snart en frelser

 

 

Tekst: Juma Nellemann Kruse 2019,2020

Musik: Per Warmings melodi til Jens Rosendals sang ”Du kom med alt det der var dig”, 1987