Salmevers om vores liv og jord

Guds skaberværk


Guds skaberværk er som en puls

Den dunker i os alle

Og når vi mærker livets sus

Vi kæmper mod at falde

Guds jord er overflod, men vi gi'r underskud

Vi har kun en planet

Kom mod og alfabet

Lad helligånden føre!


Tekst: Juma Nellemann Kruse 2021

Musik: Jesper Gottliebs melodi til Simon Grotrians "Guds nåde er en vintergæk", 2007