Salmevers om vores liv og jord

Guds skaberværk


Guds skaberværk er som en puls

Den dunker i os alle

Og når vi mærker livets sus

Vi kæmper mod at falde

Guds jord er overflod, men vi gi'r underskud

Vi har kun en planet

Kom mod og alfabet

Lad helligånden føre!


Synges to gange.


Tekst: Juma Nellemann Kruse 2021

Musik: Jesper Gottliebs melodi til Simon Grotrians "Guds nåde er en vintergæk", 2007


 

 

 

 

 

Baggrund

Det er min ambition som teolog og præst at blive klogere på "økoteologi", simpelthen fordi jeg mener, at vi som kristne har et ansvar for den af Gud skabte verden.


Som jeg siger til dåbsforældre, når vi kort taler om trosbekendelsen, så indebærer det at tro på himlen og jorden som skabt af Gud, at vi også har et ansvar. Sommetider handler det om at lade naturen være. Andre gange skal man måske mere aktivt passe på den - som når man tager jord ud til potentiel vild skov. Men det handler jo også helt grundlæggende om klimakampen - som både berører mennsker, dyr og natur. Det hele hænger sammen. 


Da jeg havde læst bogen "Planetary Solidarity. Global Women’s Vioces on Christian Doctrine and Climate Justice" og havde skrevet om bogen, fik jeg lyst til at skrive et kort vers om temaet. Første gang jeg valgte at bruge verset var til en gudstjeneste med indlagt stilhed. Der må gerne være noget taize over salmesangen, og derfor kan verset med fordel synges mindst to gange i streg. 


Som det fremgår af teksten går tematikken fra troen på, at Guds skaberværk er over det hele - alt levende er Guds skaberværk. Og den kan føles som en puls, der dunker. Det er der kun positivt at sige om, men følelsen af at være i live, følelsen af at leve kan opleves som en så stor gave, at det sus livet kan give, også kan gøre os overmodige. Både når det gælder vores nysgerrighed, når vi vil prøve grænser af. Og når det går så godt i et samfund, at overforbruget er indlysende. For eksempel i et velfærds- og forbrugssamfund som det danske. Vi rammer sjældent inden for skiven, når det gælder vores forbrugsvaner. Både når det gælder kødforbrug og vores forbrug af begrænsede ressourcer i det hele taget. 


Derfor kan det være på sin plads en gang i mellem at blive mindet om, at vi kun har en planet, og at det er på tide at skifte vores dårlige vaner ud, så vi lever mere klimavenligt og bæredygtigt. Men det kræver selvfølgelig mod og omtabe. Noget vi - åbenbart - sjældent for alvor at overskud til. 


I stedet ende skulle det jo også helst være noget, vi bare gjorde - noget umiddelbart, fordi vi synes, at det er det indlysende rigtige at gøre. 


Salmen havde urpremiere ved en Stilhed og Salmer-gudstjeneste i Ebeltoft Kirke, tirsdag den 19. oktober 2021.