Og selve livet større

Kom og tag

Vor skyld i dag

Vi beder for at høre

Da Du blev født blev verden hel

Din kærlighed blev os til del

Og selve livet større

 

Du var Dig

Og Du sag’ nej

Til Djævlens list og røre

Du viste os Guds sande havn

Dit navn og nåden, sunde savn

Og selve livet større

 

Vores dåb

Med lys og håb

Når vand kan åbne døre

Til fadervor og troens sang

Et kørekort til livets gang

Og selve livet større

 

Vi skal lær’

Ha’ næsten kær!

De kloge og de skøre

Dit nærvær, kom nu, salighed

Gir dagligdagen evighed

Og selve livet større

 

Brødet her

Og vinen der

Mirakler la’r sig gøre

Vi knæler i Din store sal

I glimt forsvinder mål og tal

Og selve livet større

 

Tag Hans hånd

Som troens bånd

Og hæng din gråd til tørre

Byd fjenden op med kærlighed

Frygt ikke, dans med værdighed

Og selve livet større


Lav vor dom

Om andre om

Lad Herrens nåde føre

Tag bjælken ud, et andet du

Kun Jesu dom er gyldig nu

Og selve livet større

 

Se engang

Hvor Jesus hang

Hans bødler blev så møre

Han råbte, ’fuldbragt’, sidste ord

Og dødens sandhed gror og gror

For selve livet større

 

Du stod op

Med åndlig’ krop

En verden af de større

Din gerning, som stod alle bi

Var virk’lig sandheds’ klare sti

Og selve livet større

 

Himmelfart

Din far, parat

Fra graven, tæl til fyrre

Da Du drog hjem, kom himlen ned

Vor jord kom tæt på Herrens fred

Og selve livet større

 

Store ord

I helligt kor

Må ild og ånd forføre!

På selve kirkens fødselsdag

Blev Jesu sandhed hverdags-sag

Og selve livet større

 

Når vi står

På sidste år

Og tiden ik’ vil køre

Med hjertet bar’, i sidste led

Bli’r alle ført til Herrens sted

Og selve livet større


Tekst: Juma Nellemann Kruse, 2023, 2024

Musik: Thomas Laubs melodi til Grundtvigs "Morgenstund har guld i mund", 1916

Baggrund

Denne salme er en slags kulmination på et år med nye teologiske opdagelser, eller måske snarere revisioner eller endnu bedre, skærpet opmærksom, på centrale teologiske dogmer/pointer.


I Johannes Værges bog "Kristusbegivenheden" bemærker han, at vi kan have en overfokuseret på Jesu korsdød, som der, "det sker", hvad angår Jesu mission, at han døde for vores synders skyld. Det er sådan set ikke direkte forkert, men det er vigtigt at huske, at Jesus livet igennem tilgiver synder. Det er derfor fødslen, der er det skelsættende, ikke korsfæstelsen. Det er vel at mærke også fødslen, vores tidsregning tager udgangspunkt i, ikke hans død eller opstandelse. 


I "Da åbnedes deres øjne!" udfolder Hennig Kjær Thomsen, at den destruktive del af den gammeltestamentelige Gud i Det Nye Testamente bliver udskilt ved Jesu fødsel. Det er tydeligst i fortællingen om Jesu fristelse i ørkenen, hvor Jesus og Djævelen bliver to adskilte kræfter. Og samtiidg bliver verset også en reference til forsagelsen.


Det er et stort spørgsmål, om vi er et Guds barn før eller efter dåben. Jeg hælder selv til, at vi må være det, allerede inden dåben. Ikke desto mindre er det ved dåben, at det bliver sagt højt, forkyndt og cementeret, at vi er det. Og så følger fadervor efter dåben, hvor vi første gang "officielt" kan kalde Gud for Vor Far. Jeg er også inspirert af Stine Pilgaards roman "Meter i sekundet", hvor hovedpersonens forsøg på et liv med kæreste og barn beskrives, samtidig med, at hun er en elendig billist. I en temagudstjeneste med udgangspunkt i bogen, har jeg selv kaldt dåben for det store kørekort til livet, en åbning til minimum af sans for det guddommelige. Det er ganske vist min tolkning, Pilgaard selv er vist nok ateist, og bogens hovedperson er i hvert fald. 

 

Desuden handler en helt almindelig hverdag i et kristent lys i højgrad om relationer til næste i alle dets afskygninger. Og når det går rigtigt godt, kan man næsten mærke, hvordan evigheden - Guds nærvær om man vil - pludselig kan slå ned midt i hverdagen.


Og når vi taler om næsten, så inkluderer det i kristendommen, fjenden. Og hvordan overhovedet elske fjenden? Hvordan møde fjenden med værdighed og kærlighed, hvordan lægge vores sorg og gråd, mistro og had til side, hvis vi skal møde fjenden? Her er troen på Jesus forsøgt udtrykt så umiddelbart som muligt. Som Henning Kjær Thomsen har vist i "Da åbnedes deres øjne!", så er troen netop ikke nogen intellektuel sag, men måske næsten et nødråb. Og i tillæg mener jeg, at en overskrift over Det Nye Testamtente kunne være: Frygt ikke!


Efter en urpremieren januar 2024 (med cirka halvdelen af de nuværende vers), tilføjede jeg i første omgang et nadververs, som jeg synes manglede. Hvis nadveren er forskud på gudsriget, må det også være stedet, hvor "kategorier" i alle versioner ophæves - hvor "mål og tal" glimtvis forsvinder. 


Da jeg først havde tilføjet nadververset, synes jeg også, at nogle af mine andre kæpheste manglede, hvis de ikke var der, og tilføjede verset om Jesu dom - jeg slutter altid min kirkebøn med ordene: "Du, Jesus Kristus, er vores eneste dommer".


Herefter var det naturligt både at tilføje, påske, himmelfart og pinse. I påskeverset antydes det, at korsordet, "Det er fuldbragt" ikke er kvalitativt forskelligt fra selve opstandelsen, som Henning Kjær Thomsen også har bemærket i omtalte bog, når det gælder Jesu triumf. Selve opstandelsen nævnes ikke direkte i dette konkrete vers, men er dog mere end antydet i den lille tvist i omkvædet. Det antydet også i himmelfart-verset, at der måske ikke gik fyrre dage, men måske kun kort tid. Der skal dog tælles til fyrre, og så kom himlen tættere på jorden. Desuden har jeg ingen erindring om et vers om pinsen, der bruger udtrykket, kirkens fødselsdag. Det er hermed gjort. Og ikke mindst et vers om, da Jesus stod op. Ifølge Paulus var det med et åndeligt opstandelseskrop, hvad det end vil sige. Det var i forbindelse med opstandelsen, at Jesu "filosofi" blev til en "regligion" og derfor udtryk for selve sandheden.


Og sidst, men ikke mindst, så ender den jordiske tid jo på et tidspunkt. Her vil vi blive ført over i Gudsriget, Herrens sted, livet efter livet, når vi står nøgen foran Gud, med hjertet blottet, og tager imod nåden. Det kan nok være, at de første skal blive de sidste, og de sidste første, men vi skal nok når frem.  


Jeg ønskede at bruge en melodi, der var meget kendt, men dog ikke alt for fortærsket, som fx. I østen stiger, ville være.