Salme om Jesu to naturer

Jesus, du er vores bror

 

Jesus, du er vores bror

Menneske og åben

Du blev født og fik en mor

Med ordet, vandet, dåben

Du vil gerne holdes af

Gerne undgå døden

Ensom i Getsemena

Ingen ven i nøden

 

Derfor kan du hjælpe os

Du forstår vor klage

Med din nåde tilgir os

Når vi har svigtet svage

Heler med din kærlighed

Mer’ end vi fortjener

Som Guds søn gir os din fred

Livet, håbet sender

 

Tekst: Juma Nellemann Kruse 2018,2019

Musik: Hans Dammeyers melodi til Sten Kaaløs ”Du kom til vor runde jord”, 1980