Salme om Jesu to naturer

Jesus, du er vores bror

 

Jesus, du er vores bror

Menneske og åben

Du blev født og fik en mor

Med ordet, vandet, dåben

Du vil gerne holdes af

Gerne undgå døden

Ensom i Getsemena

Ingen ven i nøden

 

Derfor kan du hjælpe os

Du forstår vor klage

Med din nåde tilgir os

Når vi har svigtet svage

Heler med din kærlighed

Mer’ end vi fortjener

Som Guds søn gir os din fred

Livet, hvor vi ender

 

Tekst: Juma Nellemann Kruse 2018,2019, 2023

Musik: Hans Dammeyers melodi til Sten Kaaløs ”Du kom til vor runde jord”, 1980

 

Baggrund

Når jeg forsøger mig med salmedigtning, så er det som hovedregel fordi, at jeg synes teksten mangler i den udformning, jeg ønsker.


En af mine faste øvelser med konfirmanderne er at fortælle om Jesu to naturer, den menneskelige og den guddommelige. Og jeg syntes, der manglede en let forståelig salme, der netop tager dette tema op.


Derfor skrev jeg denne korte salme, som jeg især har brugt til mini-konfirmander. Den er helt bevidst skrevet til "Du kom til vor runde jord", som er en af de mest anvendte salmer til konfirmander.