Har du set en flodhest?

I Jobs Bog taler Gud til Job - og her spørger han blandt andet "Har du set en flodhest?" - og lægger her op til den undren eller forundren over tilværelsen, som skabelsen lægger op til (i modsætning til spørgsmål om moral om rigtigt og forkert, retfærdig og uretfærdig, som synes at være Jobs ærinde)"Men hvad sker der, hvis vi "ser" på en flodhest gennem den umiddelbare erfaring? Jeg vil hævde, at vi får øje og sind for, at flodhesten er et værensunder. At den er en del af en ufattelig historie, der har gjort den til netop det, som den er: Det bedste væsen med livsånde blandt andre væsener med livsånde (det bedste kød blandt kød) til at udfylde den plads i økosystemet, som vi kalder for "flodhest" i vores forsøg på at danne os et billede af verden og tilværelsen. For en flodhest er netop ikke kun en flodhest forstået som individuelt væsen, der kun tilfældigt er i berøring med dele af verden. Flodhesten er en del af en kompliceret økologisk helhed, der kun hænger sammen på grund af den, men samtidig er en forudsætning for at den kan stå der. En flodhest er mere end det indivuduelle dyr. Den er også de sammenhænge, som den gennem evolution, biologi og tilværelse indgår i. På helt samme måde, som vi mennesker ikke kun er atomiserede individer, men kun kan forstås i kraft af de sammenhænge, som vi er indfældet i med verden og hinanden. Vi er fællesskab, før vi bliver individer. Når vi placerer flodheste i zoologiske haver, ser vi ikke "flodheste", men et væsen løsrevet fra sin sammenhæng. I bedste fald en svag afskygning af det, som en flodhest egentlig er. Denne forståelse af sammenhængen mellem individet og dets omverden som langt mere forbundet end vi normalt forstår det, kommer for mig at se til udtryk i den norske filosof Arne Næss' (1912-2009) tanke om det økologiske selv i forhold til det snævre selv, hvor det første er stedet, hvor mennesket i kraft af en erfaringsnær identifikation med resten af naturen realiserer sig selv ".


Fra Mickey Gjerris' indlæg med samme navn i tidsskriftet Kritisk Forum For Praktisk Teologi, nr 162, december 2020, med temaet "Økoteologi og grøn kirke".