Trykt i Kristeligt Dagblad 16. august 2011


Åbent brev til den danske befolkning og folkekirkens menigheder


Sultkatastrofen i det østlige Afrika forværres time for time. Situationen er flere steder helt desperat. Som konsekvens af de foruroligende meldinger, vi modtager fra medierne og fra vores internationale kirkelige humanitære netværk, har vi danske biskopper samlet besluttet, at denne ekstraordinære situation også kræver ekstraordinær handling.


Derfor går vi nu fælles ud til den danske befolkning og folkekirkens menigheder med en stærk opfordring til at støtte det igangværende arbejde med at begrænse katastrofens omfang og konsekvenser. Flere danske nødhjælpsorganisationer er på stedet og bidrager til hjælpearbejdet, bl.a. Folkekirkens Nødhjælp.


Folkekirkens Nødhjælp kender området og har allerede et omfattende arbejde i gang. Sammen med ACT- alliancen (Action by Churches Together) arbejder Folkekirkens Nødhjælp både i flygtningelejrene i Kenya og Etiopien og direkte inde i de hårdest ramte områder i Somalia og det sydlige Etiopien.


Nødhjælpsarbejdet kan støttes, ved at man helt personligt giver bidrag til en af organisationernes indsamlinger, ved at man tager initiativ til at der samles ind i kirkerne ved arrangementer eller gudstjenester i de kommende uger, eller ved at man på andre måder bakker op om hjælpearbejdet.


Katastrofen har ikke ramt pludseligt som et jordskælv eller en tsunami, men har udviklet sig over de sidste mere end 2 år, hvor der ikke er faldet regn i området. Denne langsomme og gradvise forværring af situationen har gjort, at katastrofens omfang og karakter kun langsomt er trængt igennem til medierne og omverdenen.


Katastrofen kan nu synes helt uoverskuelig, og årsagerne er komplekse. Men dette står fast: at der er akut brug for hjælp, og at det er muligt at få hjælp frem.


Derfor må vi hjælpe gennem de kanaler, som er åbne, og som har vist, at de kan få hjælpen ud. Vi må ikke lade os gribe af apati, men fokusere på de mange menneskeliv, som daglig reddes gennem de midler, vi kan være med til at stille til rådighed.


Der er lige nu desperat brug for uddeling af mad og vand og for medicinsk behandling af de svageste. Men der også brug for penge til det mere langsigtede arbejde med at forberede de ramte områder frem mod næste regntid. Der kan allerede nu påbegyndes etablering af vandopsamlingsanlæg, fremskaffes mere tørkemodstandsdygtige afgrøder og arbejdes med at forbedre kvægets og andre husdyrs immunforsvar.


Sultkatastrofen i Afrika er en menneskelig tragedie, som nu har nået et niveau, der kræver en ekstraordinær indsats.

Derfor har vi taget dette ekstraordinære samlede initiativ: at henvende os til jer og opfordre til medmenneskelig handling nu!Underskrevet samtlige danske biskopper og biskopperne for Færøerne og Grønland. Tolv biskopper i alt.