For at få opdateringer,

klik på F-ikonet

NYESTE OPDATERING 5-3-17: Punktet "Nye prædikener" har fået tilføjet et link til min prædikensamling "Livet om at gælde".

 

OPDATERING 28-2-17: Punktet "Nye prædikener" har fået tilføjet "Dåben som afsæt"

 

OG

 

"Fastelavn for spejderne: En god start".

 

OPDATERING 24-2-17: Punktet "Nye prædikener" har fået tilføjet "Refleksioner over filmen "Carnage": Syndere for Vor Herre?"

 

OG

 

"At kommunikere, så det kan forstås?".

 

OPDATERING 16-2-17: Punktet "Nye prædikener" har fået tilføjet "Kærlighedsgudstjeneste: Kærlighed er en sejrsgang?".

 

OPDATERING 14-2-17: Nyt punkt på forsiden: "Reformationen: "Hvorfor er vi så enestående?" af Christian Hjortkjær"

 

OPDATERING 29-1-17: Punktet "Nye prædikener" har fået tilføjet "At finde ro hos Jesus".

 

OPDATERING 24-1-17: Punktet "Nye prædikener" har fået tilføjet "Et inkluderende fællesskab".

 

OPDATERING 29-12-16: Punktet "Kieślowski, med flere" har fået tilføjet "Sanger/sangskriver George Michael (1963-2016)"

 

OPDATERING 27-12-16: Punktet "Nye prædikener" har fået tilføjet "Ægte luthersk?"

 

OPDATERING 25-12-16: Nyt punkt/link på forsiden: "Ny bog: "HVIS GUD ER DØD...?"

 

OG

 

Punktet "Nye prædikener" har fået tilføjet "Miraklet Julenat: Den ny dagsorden".

 

OPDATERING 12-12-16: Punktet "Nye prædikener" har fået tilføjet "Hvad tror du selv?"

 

OPDATERING 6-12-16: Punktet "Nye prædikener" har fået tilføjet "Litteraturgudstjeneste: Troen og miraklerne hos Salman Rushdie"

 

OG

 

"Refleksioner over filmen "Stille hjerte": Livet som gave?"

 

OPDATERING 22-11-16: Punktet "Nye prædikener" har fået tilføjet "Kom, og jeg vil give jer hvile!".

 

OPDATERING 18-11-16: "Tidslinjen fra 830 og indtil i dag" er blevet opdateret med "2015: Danmark bliver den største modtager af dansk udviklingsbistand."

 

OPDATERING 14-11-16: Punktet "Nye prædikener" har fået tilføjet "Den absolutte forkyndelse".

 

OPDATERING 11-11-16: Punktet "Nye prædikener" har fået tilføjet "Allehelgen: I er verdens lys!".

 

OPDATERING 24-10-16: Punktet "Nye prædikener" har fået tilføjet "Refleksion og umiddelbarhed?".

 

OPDATERING 17-10-16: Punktet "Hvad andre siger om denne side..." har fået tilføjet et link til et blad, hvor en af mine tekster er brugt.

 

OG

 

"Michael Jackson,m.fl." har skiftet navn til "Kieślowski, med flere" i anledning af 20 året for mesterinstruktøren Krzysztof Kieślowski død.

 

OPDATERING 9-10-16: Punktet "Nye prædikener" har fået tilføjet "Først ind i Guds rige?".

 

OPDATERING 28-9-16: Punktet "Nye prædikener" har fået tilføjet "Høstgudstjeneste med konfirmander: Vores værdier..."

 

OPDATERING 11-9-16: Punktet "Nye prædikener" har fået tilføjet "Når livet får det sidste ord".

 

OPDATERING 14-8-16: Punktet "Nye prædikener" har fået tilføjet "Al bespottelse tilgives...".

 

OPDATERING 24-7-16: Punktet "Nye prædikener" har fået tilføjet "Er vi altid rede og klar?".

 

OPDATERING 23-7-16: Punktet "Nye prædikener" har fået tilføjet "Om ydmyghed og værdighed".

 

OPDATERING 29-6-16: Punktet "Nye prædikener" har fået tilføjet "Ord og gerning".

 

OPDATERING 19-6-16: Punktet "Nye prædikener" har fået tilføjet "Familiegudstjeneste: Elsk, omfavn og smil til din fjende".

 

OPDATERING 10-6-16: Punktet "Nye prædikener" har fået tilføjet "Et fællesskab, der forpligter".

 

OPDATERING 26-5-16: Punktet "De såkaldt historiske skrifter" under menupunktet "GT/Jesus" er blevet opdateret under Mosebøgerne med teksten: "I 4. Mos., kap. 16 hører vi om Kora, som ifølge Jeppesens Bibelskole (fra Radio24Syv) var forud for Martin Luther, ikke mindst med udsagnet: "Nu kan det være nok! Hele menigheden er hellig, alle som én, og Herren er midt iblandt dem. Hvorfor ophøjer I jer så over Herrens forsamling?", som lægger op til det almindelige præstedømme (vi er alle præster, når vi er døbte, nogle dog udvalgte til præstetjeneste), som Luther talte om. Det er meget godt set. "

OPDATERING 13-5-16: "Tidslinjen fra 830 og indtil i dag" er blevet opdateret med "1903: Skat på indkomst afløser skat på hartkorn. De første indkomstskattesatser var ret beskedne. Der var et bundfradrag på 600 til 800 kroner, alt efter om man boede på landet, i en købstad eller i hovedstaden. Og det bevirkede, at kun en tredjedel af de potentielle skatteborgere kom til at betale skat.

Skatten var skaleret fra 1,5% på de laveste indtægter til 2,5% på de højeste. Det var ikke meget, og faktisk tjente staten i disse år mere på sine virksomheder som jernbanen og postvæsenet end på indkomstskatten – og allermest på told og afgifter."

 

OPDATERING 27-4-16: Punktet "De såkaldt historiske skrifter" under menupunktet "GT/Jesus" er blevet opdateret under Dommerbogen med teksten: "Om bl.a. Gideon (kap. 6-8), der har lagt navn til gideonitterne."

OPDATERING 13-4-16: "Tidslinjen fra 830 og indtil i dag" er blevet opdateret med "1770: Censuren afskaffes (af Chr.d.7 ført med Struensees hånd) første gang i Danmark, som det første land i verden. Det varede indtil 1773 efter Struensees fald i 1772".

 

OPDATERING 8-4-16: Punktet "De profetiske skrifter" under menupunktet "GT/Jesus" er blevet opdateret under Daniels Bog med teksten: "I den nudanske oversættelse, hvor bogen har fået navnet "Verdens undergang" nævnes Palæstina to gange. I kapitel 8, vers 9 og i kapitel 11, vers 41. Det er udtrykket "det herlige land", der oversættes med Palæstina."

 

OPDATERING 25-3-16: Punktet "Nye prædikener" har fået tilføjet "At være synder".

 

OPDATERING 23-2-16: "Tidslinjen fra 830 og indtil i dag" er blevet opdateret med "2006: Facebook bliver tilgængelig også i Danmark for alle over 13 år med en gyldig emailadresse (startede i USA 2003/04).

 

OPDATERING 17-2-16: "Tidslinjen fra 830 og indtil i dag" er blevet opdateret med "2015: Danmark får sin første kvindelige formand for folketinget. Birte Weiss er dog tæt på i 1998, men taber efter stemmelighed i folketinget lodtrækningen til Ivar Hansen."

 

OPDATERING 11-2-16: "Tidslinjen fra 830 og indtil i dag" er blevet opdateret med "1982: Danmark får sin første minister med anden etnisk baggrund end dansk, Isi Foighel (tysk oprindelse). I 2011 får vi den første med ikke-vestlig baggrund, Manu Sareen (indisk oprindelse).

 

OPDATERING 10-2-16: "Tidslinjen fra 830 og indtil i dag" er blevet opdateret med "1980: Fremstilling og salg af børneporno forbydes. I 1994 forbydes besiddelse af børneporno".

 

OPDATERING 7-2-16: Punktet "Nye prædikener" har fået tilføjet "Gudsriget på jorden?".

 

OPDATERING 28-1-16: Punktet "Nye prædikener" har fået tilføjet "Livet med næsten".

 

OPDATERING 23-1-16: Punktet "De profetiske skrifter" under menupunktet "GT/Jesus" har fået tilføjet: "I Johannes Møllehaves erindringsbog "Skuffelser der ikke gik i opfyldelse" referer han side 51 til Grundtvig, der i Bøstrup Kirke stod og skældte pyntesyge kvinder ud med citat fra kapitel 3, vers 18-24. "slå selv efter - mage til udskældning findes ikke i litteraturen (Grundtvig var vred over, at fruen, som han kaldte Laura, havde pyntet sig, fordi hendes mand fik befalingsmænd på besøg)".

 

OPDATERING 11-1-16: Punktet "Nye prædikener" har fået tilføjet "Om at blive som børn påny...".

 

OPDATERING 28-12-15: Punktet "Nye prædikener" har fået tilføjet "Når Ordet bliver kød og blod" og "Alt blev nyt...".

 

OPDATERING 22-12-15: Punktet "Nye prædikener" har fået tilføjet "Om at argumentere jordisk...".